Data wpisu: 2020-04-24 09:48:50

SPROSTOWANIE INFORMACJI NT. REKRUTACJI

Szanowni Rodzice!

Obowiązuje następująca informacja w sprawie rekrutacji:

Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa 

potwierdzenie woli odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie,

za pośrednictwem systemu NABO. 

W celu potwierdzenia woli, proszę o wybór opcji

 „Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”

Brak potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

w wyznaczonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca.